นครพนม-ชื่นชมน้ำผึ้ง หลานบิ๊กจิ๋ว ควักสามหมื่น ไถ่เครื่องมือทำกินให้ชาวบ้านช่วยเยียวยา ไปต่อยอดสร้างรายได้สู้โควิด โรงตึ้งจัดงบสำรอง 150 ล้าน

ชื่นชมน้ำผึ้ง หลานบิ๊กจิ๋ว ควักสามหมื่น ไถ่เครื่องมือทำกินให้ชาวบ้านช่วยเยียวยา ไปต่อยอดสร้างรายได้สู้โควิด โรงตึ้งจัดงบสำรอง 150 ล้าน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม หรือโรงรับจำนำ นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ หรือคุณน้ำผึ้ง หลานสาว บิ๊กจิ๋ว พลเอก ชวลิต – คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ประสานงานร่วมกับ นายชูชาติ สินธุ์ประเทือง ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองนครพนม เพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้ที่มารับบริการนำสิ่งของมาจำนำในสถานธนานุบาล ที่จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

สำหรับชาวบ้าน ที่จำเป็นในเรื่องค่าใช้จ่าย จนต้องนำสิ่งของ เครื่องใช้ จำเป็นมาจำนำ โดยนำร่องได้คัดเลือก ชาวบ้าน ที่มีความจำเป็น เดอืดร้อนมากที่สุด ที่มีการนำเอาเครื่องมือช่าง มาจำนำ ในวงเงิน จำนวน ไม่เกิน รายละ 1,500 บาท เบื้องต้นได้ตั้งวงเงินช่วยเหลือไว้ที่ ประมาณ 30,000 บาท ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ เยียวยาให้ชาวบ้าน ได้ นำเครื่องมือไปประกอบอาชีพ ต่อยอดสร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัว ในช่วงวิกฤติโรคโควิดระบาด ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ทาง สถานธนานุบาล มีการตรวจสอบ คัดเลือก ชาวบ้านที่มีความเดือดร้อน และมีความจำเป็น มารับสิ่งของเครื่องมือช่างที่ได้รับการไถ่ถอนไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ ส่วนใหญ่ จะเป็น สว่านไฟฟ้า กบสาวไม้ไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า มีราคารับจำนำ รายละไม่เกิน 1,500 บาท สร้างความดีใจให้กับชาวบ้าน เป็นอย่างมาก พร้อมมอบสิ่งของอาหารแห้ง เป็นกำลังใจ

ขณะเดียวกันในช่วงนี้ ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม ได้เตรียมพร้อม จัดงบประมาณทุนสำรองไว้รองรับการช่วยเหลือประชาชน ที่เดือดร้อนค่าครองชีพสามารถนำสิ่งของมีค่ามาจำนำ มีวงเงินสำลอง กว่า 150 ล้านบาท หากไม่เพียงพอ ยังสามารถใช้งบสำรองเพิ่ม อีก 70 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ขยายเวลาในการไถ่ถอน จาก 4 เดือน เป็น 8 เดือน ลดดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 0.125 ต่อเดือน เงินต้นเกิน 5,000 บาท ไม่เกิน 1 แสนบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

ทางด้าน นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ หรือคุณน้ำผึ้ง หลานสาว บิ๊กจิ๋ว เปิดเผยว่า ในช่วง 2 -3 เดือนที่ผ่านมา หลังเกิดภาวะวิกฤติโรคโควิดระบาด ต้องยอมรับว่า ส่งผลกระทบทั้งประเทศ โดยเฉพาะชาวบ้านหาเช้ากินค่ำ ต่างเดือดร้อน ค่าครองชีพ บางคนตกงาน ขาดรายได้ หากจะรอแค่การช่วยเหลือจากงบประมาณภาครัฐเยียวยา คงไม่เพียงพอ สิ่งสำคัญคนไทยต้องไม่ทิ้งกัน ต้องช่วยเหลือกัน ตนในฐานะมีความผูกพันธ์ ชาวนครพนม จึงขอมีส่วนร่วมในการดุแลช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบตามกำลังศรัทธา ทั้งการ สนับสนุนการจัดตั้งตู้แบ่งสุข จนถึง การควักเงินส่วนตัว นำร่องไถ่ถอนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ที่ชาวบ้านนำมาจำนำประทังชีวิต เบื้องต้นได้ช่วยไถ่ถอนรายละไม่เกิน 1,500 บาท อาจไม่มาก แต่เน้นช่วยคนที่เดือดร้อนจำเป็นที่สุด เพื่อไถ่ถอน นำไปประกอบอาชีพต่อยอดสร้างรายได้ โดยใช้งบเบื้องต้น ประมาณ 30,000 บาท จากนั้น จะได้เชิญชวน ผู้ใจบุญ และผู้ที่สนใจมาสนับสนุนช่วยเหลือ บรรเทาความเดือร้อนให้มากที่สุด