มหาสารคาม(ชมคลิป)พ่อเมืองสารคามลงพื้นที่คุมเข้มมาตราการผ่อนปรนระยะ2ตรวจห้างสรรพสินค้า ภายหลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2

ผวจ. สธ. มหาสารคาม ลงพื้นที่คุมเข้มมาตราการผ่อนปรนระยะ2ตรวจห้างสรรพสินค้า ภายหลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ขณะที่ผู้ประกอบการขานรับทำตามเงื่อนไข กำชับ ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ


ที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมือง ต.เกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ รวจ ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ให้ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าสามารถเปิดบริการได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาหลังจากปิดให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการเปิดห้างสรรพสินค้าที่ยังมีการปิดบางแผนก

แต่ส่วนใหญ่จะเปิดหมดเกือบทุกกิจการภายในห้างสรรพสินค้า เว้นแต่กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่นโรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ ตู้เกม โรงเรียนกวดวิชา นวดแผนไทย สปา ฯลฯ ตามที่ ศบค. ยังคงสั่งห้ามเปิดกิจการต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการกำชับในส่วนของการดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หลังจากที่ได้ตรวจดูความพร้อมในการเปิดการให้บริการของห้างสรรพสินค้าและพนักงานในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ทางห้างฯ ได้ทำเงื่อนไขที่จังหวัดประกาศอย่างดี ตั้งแต่ทางเข้าห้าง ทุกคนที่จะเข้ามาใช้บริการห้างฯ


โดยก่อนเข้าห้างต้องสวมใส่หน้ากาก มีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อน การทำความสะอาดจุดสัมผัส ห้องสุขาทุก 1 ชม. และต้องไม่อยู่รวมกันหนาแน่นเกินกว่า 1 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เพื่อไม่ให้แออัดมากเกินไปในส่วนร้านอาหารก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และขอให้ใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ควบคู่กับการบันทึกข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เน้นย้ำร้านค้าต่างๆให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด