นครพนม(ชมคลิป)ผบ.มทบ.210 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จากเหตุวาตภัย

 

ผบ.มทบ.210 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมเยี่ยมพบปะกำลังพลที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้


เมื่อ 17 พ.ค.63 . พล.ต.สามารถ จินตสมิทธิ์ ผบ.มทบ.210 / ผอ.ศบภ.มทบ.210 ลงพื้นที่เยี่ยนเยียนและพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เสียหาย 16 หลัง หนัก 3 หลัง ในพื้นที่ ม.6 ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นให้แก่ประชาชน และได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ร่วมแรงร่วมใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนซากสิ่งของที่เสียหายจากเหตุวาตภัย โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมเยี่ยมให้กำลังใจและเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้


สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ หน่วยได้สนับสนุนกำลังพลเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ในการร่วมมือกับประชาชนทำการรื้อถอนซากบ้านเรือนที่เสียหายหนักจำนวน 3 หลังคาเรือน และจะคงให้ความร่วมมือจนกว่าจะแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนได้เข้าอาศัยโดยปกติโดยเร็ว