นายอำเภอเมือง นำส่วนราชการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ดัอยโอกาส

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภคบิโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษที่อยู่ในความดูแล โดยมีท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด แม่บ้านมหาดไทย ผู้นำท้องถิ่น ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยบริการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด บ้านป่าบาก ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการเด็กพิการในลักษณะช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ จนถึงอายุ 18 ปี จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้พิการ 388 คน อยู่ที่หน่วยบริการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 43 คน ซึ่งให้บริการมี 2 ประเภทคือเปิดให้บริการเด็กไปกลับจำนวน 32 คน จะเปิดให้บริการ 3 วันคือวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 08.00 – 16.00 น. วันพฤหัส – ศุกร์ ก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านเด็กที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ได้ จำนวน 11 คน มีบุคลากรที่รับผิดชอบที่หน่วยบริการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีคุณครูประจำอำเภอ /พี่เลี้ยง /นักกายภาพ รวม 6 คน

นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยว่า เด็กที่เข้ามาหน่วยบริการนี้ จะฝึกในเรื่องของทักษะต่างๆ การช่วยเหลือตัวเองทักษะ กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งการให้บริการ เด็กพิการ ก็ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าสภาพครอบครัว มีความยากลำบากแตกต่างกัน สำหรับการศึกษาเด็กกลุ่มนี้จัดรูปแบบเฉพาะของบุคคล ถ้าใครมีความพร้อมเราก็พยายามฝึกที่จะส่งเข้าเรียนร่วมให้มากที่สุดตามศักยภาพที่จะทำได้ ส่วนการให้บริการที่จะนำบุตรหลานมานั้นไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพราะว่าของเราเป็นหน่วยงานรัฐที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนที่เกิดปัญหาที่ด้อยโอกาสอยู่แล้วขอแค่ให้ผู้ปกครองตระหนักถึง บุตรหลาน ที่มีการพัฒนาช้า ต้องการพัฒนาต้องการฝึก อาจจะไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไร ขอแค่ให้เอาเข้ามาร่วมฝึก ดูพัฒนาการก่อน ถ้าท่านสังเกตุบุตรหลานท่านมีการพัฒนา การช้า เราก็จะเริ่มรับ แล้ว ฝึกเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาให้มีการพัฒนาเร็วและทันท่วงที

ช่วงเวลา 12.00 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปบ้านเลขที่202 หมู่ 14 บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ไปให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่จำเป็นพร้อมหาทางช่วยเพลือ นายวรวิทย์ อิศรานุวัฒน์ ชื่อเล่น โตโต้ อายุ 17 ปี บกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ลักษณะความพิการ นั่ง ยืน เดินไม่ได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ได้มีนายประเทือง ธนานัน (ลุง) ผู้ดูแลไม่มีอาชีพ ทำให้ไม่มีรายได้ และคำใช้จ่ายในการดูแลน้องโตโต้ ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยบริการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด แต่ศูนย์การศึกษาฯ จะดูแลได้ถึง อายุ 18 ปี เท่านั้นจึงต้องเตรียมหน่วยงานที่จะมารับดูแลต่อ นั่นคือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวสิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เคส นี้ ก็จะให้กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ ลงสอบก่อน แล้วก็จะได้ประชุมหารือ เป็นหลักวิชาชีพเราในกระบวนการช่วยเหลือ ในภาพรวม และต้องวางแผนในระยะยาวด้วย ก่อนอื่นต้องสอบถาม ผู้เลี้ยงดูว่า ประสงค์ยังไง ส่วนไหนในเรื่องของการช่วยเหลือ ในกรณีนี้ด้วย.