กาฬสินธุ์(ชมคลิป)หลวงพ่อมาเองเจิมตู้ปันบุญหวังช่วยเหลือผู้คนเดือดร้อนจากโควิด19

 


พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เจิมตู้ปันบุญและนำข้าวสารอาหารแห้งบรรจุในตู้ ก่อนทำการส่งมอบตู้ปันบุญอำเภอสหัสขันธ์ ให้กับอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พ.ค. 63 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ-ภูสิงห์ พร้อมคณะสงฆ์ อ.สหัสขันธ์ นำตู้ปันบุญ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับนายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งต่อให้กับนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวัด ประชาชนทั่วไปและภาครัฐ โดยคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ได้และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาก็ได้ร่วมทำบุญด้วย


ทั้งนี้ได้นิมนต์พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ได้ทำพิธีเจิมตู้ปันบุญ พร้อมปะพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะนำเครื่องอุปโภค บริโภค บรรจุในตู้ และยังรับข้าวสารอาหารแห้งจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบุญอย่างคึกคัก โดยมีนายสมบูรณ์ ไชยศรี สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ นายแพทย์คมกฤษ วิเศษ ผอ.รพ.สหัสขันธ์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ ตั้งจุดคัดกรองและจัดการตามาตรการ Social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ก่อนจะเปิดตู้ปันบุญ ให้ประชาชนหยิบสิ่งของไปแต่พอดี


พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ กล่าวว่า ตู้ปันบุญมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 โดยทางวัดไตรภูมิ – ภูสิงห์ ได้นำตู้ปันสุข พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับนายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นผู้ดูแลและจัดการในการที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ทั้งนี้ได้ขอความเมตตาไปยังครูบาอาจารย์แต่ละวัด ให้เชิญชวนญาติธรรม ร่วมบุญแบ่งปันรวมน้ำใจไทสหัสขันธ์ โดยการนำข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสด อุปกรณ์เครื่องครัว หรือเครื่องอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวันมาแบ่งปันกันและกันตามกำลังศรัทธา โดยทางวัดพร้อมรับเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้วัดและชุมชนได้ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมภาครัฐ ส่วนราชการ และให้ชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมบุญตามศรัทธา โดยมีเป้าหมายการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่เดือดร้อนหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ที่สามารถเดินทางมาหยิบอาหาร และของแห้งต่าง ๆ ที่ตู้ปันบุญอำเภอสหัสขันธ์


นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ตู้ปันบุญ อำเภอสหัสขันธ์ ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ อ.สหัสขันธ์ ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในสถานการณ์ช่วงนี้ โดยทางอำเภอสหัสขันธ์ ได้ตั้งจุดไว้ที่บริเวณประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จัดตั้งเป็นศูนย์รวมน้ำใจ ไทสหัสขันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงบุคลากรทางสาธารณสุขสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลความเรียบร้อย โดยกำชับให้ดูแลควบคุมตามความเหมาะสม สหัสขันธ์เมืองแห่งบุญ เป็นจุดแข็งของคนสหัสขันธ์ ที่ทำให้ตู้ปันบุญได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งผู้รับและผู้ให้ “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน” ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุก ๆ คน ได้ร่วมบุญกับ “ตู้ปันสุข อำเภอสหัสขันธ์ Love&Share” ที่บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. เริ่ม 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป