บึงกาฬ-สัสดีจังหวัดบึงกาฬมอบเงินสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.บึงกาฬ

 


เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 14 พ.ค.63 พ.อ.อำนาจ กระโทกนอก สัสดีจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสมาคมทหารกองหนุน จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “ เดิน-วิ่ง การกุศล รักษ์ชายหาดบึงกาฬ ” จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.บึงกาฬ โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ เป็นผู้รับมอบ โดยมีเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอและผู้แทนสมาชิกทหารกองหนุน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ รพ.บึงกาฬ เข้าร่วมในพิธีฯ สัสดีจังหวัดบึงกาฬร่วมกับสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดบึงกาฬได้จัดกิจกรรม


พ.อ.อำนาจ กระโทกนอก สัสดีจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรม “เดิน-วิ่ง การกุศล รักษ์ชายหาดบึงกาฬ” ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬ, รักษาส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดบึงกาฬประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ส่งเสริมให้ประชนได้ออกกำลังกายและมีจิตสาธารณะร่วมทำความสะอาดแนวชายหาดริมแม่น้ำโขง ซึงได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬ กอ.รมน.จว.บึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ่อค้า ประชาชน เป็นอย่างดี
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //