นครพนม(ชมคลิป)ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง นำทีมคณะแม่บ้านแพคถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง นำทีมคณะแม่บ้านแพคถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในผู้ประสบภัยโควิด-19

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ (ประธานสามาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ได้ติดตามข่าวสารผลกระทบของประชาชนและเป็นห่วงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง จึงได้นำทีมคณะแม่บ้านของหน่วยส่งมอบหัวใจเล็กๆ แทนความห่วงใยประชาชนแพคถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้ประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19

คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสามาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 กล่าวว่าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง ประชาชนต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหาร และยารักษาโรค โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองเช่นชุมชนบริเวณรอบค่ายพระยอดเมืองขวางที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงได้ร่วมกันแพคถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร, อาหารแห้งต่างๆ พร้อมยังได้เตรียมนำผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดีและปลาสดๆของหน่วยเพื่อเตรียมแจกฟรีให้ประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19 ในโครงการ “Army Delivery” ของหน่วยโดยจะเริ่มต้นบริเวณชุมชนรอบค่ายพระยอดเมืองขวางเป็นพื้นที่นำร่องก่อนพื้นที่แรก