หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ประมงฯหนองบัวลำภู ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัวเป็นแห่งแรกของปีเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 


วันนี้(13 พค.63)ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัวเป็นแห่งแรกของปี เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอโนนสัง หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอโนนสัง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ.ในพื้นที่ ประชาชนร่วมกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม


นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่อำเภอโนนสัง สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 ล้านตัวในครั้งนี้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีวัตถุประสงศ์เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับสนับสนุนการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ ช่วยเสริมอาชีพของราษฎรให้มีรายได้จากการทำประมง


สำนักงานประมงจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้เจริญเติบโต ให้ประชาชนสามารถจับไปบริโภคหรือจำหน่ายเป็นรายได้ และเริ่มปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นแห่งแรกของปี ที่สำคัญอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ ยังไม่มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาก่อน และนับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ช่วยกันดูแลรักษา ซึ่งชุมชนบ้านตาดไฮแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการประมง มีการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อสงวนไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์บริเวณหน้าสันเขื่อนพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งสำนักงานประมจังหวัดหองบัวลำภู มีความมั่นใจว่าชุมชนบ้านตาดไฮ จะสามารถดูแลรักษาสัตว์น้ำให้เจริญเติบโต และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป


ด้านนายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งนี้ มีขนาดความจุอ่างเก็บน้ำ 20.80 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่อ่าง 3,677 ไร่ ลักษณะพื้นน้ำใต้อ่างเก็บน้ำประกอบไปด้วยต้นไม้ กิ่งไม้ที่น้ำท่วมขัง มีความเหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแหล่งหลบซ่อนของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งหลบซ่อนของลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามเป็นอย่างดี โดยที่กุ้งก้ามกรามเพาะพันธุ์โดยอาศัยน้ำทะเล และเมื่อฟักออกเป็นตัวแล้วจึงจะมาเจริญเติบโตในน้ำจืด ซึ่งกุ้งก้ามกรามไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู