มหาสารคาม(ชมคลิป)อบต.หนองสิม ไม่ทอดทิ้งกันลงขันจัดกิจกรรม ปันน้ำใจสู้ภัยโควิดแจกไข่ไก่ครอบครัวละ1แผง 10หมู่บ้าน 45,000ฟอง

บรรเทาความเดือดร้อนจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด ทำให้ประชาชนตกงาน รายได้ลดลง

ที่ศาลาวัดเวฬุวนารามหนองสิมน้อย บ้านหนองสิมน้อย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมพร้อมสมาชิก และพ่อค้าประชาชน ลงขันซื้อไข่ไก่มามอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไข่ไก่ล้นตลาดและ มีการบรรยายให้ความรู้การปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ เช่น กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆรักษาระยะห่างสวมแมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน โดยจะมีเรียกชื่อตามคูปอง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์พร้อมกับแจกก๋วยจั๊บคนละ1ถุง

นายพีระสิทธิ์ ทับผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ ได้แก่คนเร่รอนไม่มีที่อยู่อาศัยและคนตกงานทีมาจากจังหวัดอื่นและไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ซึ่งรวมตัวอยู่ตามที่สาธารณะต่างๆนั้น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จึงได้ร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือประชาชนในตำบลหนองสิม ในเบื้องต้น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโตวิด19 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุน การบริจาคสิ่งของจากผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพ่อค้า ประชาชนที่มีจิตศรัทธา โครงการปันน้ำใจจัดกิจกรรมไปถึงวันที่15 พฤษภาคม63 ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน 1,495หลังคาเรือน ไข่ไก่ทั้งหมด 1,500 แผง 45,000ฟอง