นครพนม(ชมคลิป)ภาคเอกชนมอบถุงยังชีพร่วม 3,000 ชุด ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19

ที่จังหวัดนครพนม นายศุภชัย โพธิ์สุ สส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ประสานงานร่วมกับ นายพีรพล ลิขิตสุวรรณ หจก.รวมกิจ 1988 กรุ๊ปและในเครือโรงแรม BLU ปัั้ม ปทต.หน้าสนามบิน ร้านกาแฟแมรี่ บริษัทรถ MG นครพนม บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) และเครือโรงสี เทียมศักดิ์พาณิชน์ นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้า

ร่วมกับฝ่ายปกครอง กันนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกันนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า อ.นาทม และ อ.บ้านแพง จำนวน 3,000 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัส โควิด 19 นายศุภชัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีชาวบ้านเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤตโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ตนและคณะจึงนำถุงยังชีพมาแจกจ่าย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความยากลำบาก จากสถิติที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อลดน้อยลงเรื่อยๆ จึงคาดว่าประเทศไทยน่าจะผ่านพ้นวิกฤติโควิดได้ภายในเร็ววัน

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 107 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 18 ราย (รอผล 0 ราย) ผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 76 ราย คงเหลือติดตาม 19 ราย สิ้นสุดการติดตามวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 การติดตามผู้เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2563 จำนวนผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ยอดสะสม 3,276 คน คงเหลือติดตาม 3,276 คน (ข้อมูลจาก Application NPM-COVID19