หน่วยกู้ภัยจีแชเกาะชุมแพ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ “กู้ภัยจีแช..กู้ใจ..ต้านภัยโควิด-19”

วานนี้ (วันที่ 11 พ.ค. 63) คณะพุทธสมาคมฯ “เต็กก่า” จีแชเกาะ นำโดยนายทวีศักดิ์ เกียติพนมแพ ประธานหน่วยกู้ภัยเต็กก่า “จีแชเกาะ” อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พร้อม จนท.อาสาสมัคร ได้เดินทางไปมอบข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่จำเป็น และได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาทให้กับครอบครัวนางวาสนา ขันต์ประเสริฐ และแม่กอง ราชาครู ที่ตาบอด อาศัยอยู่บ้านโนนงาม ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยาแก่ครอบครัวผู้เดือดร้อนเบื้องต้น ตามโครงการ “กู้ภัยจีแช..กู้ใจ..ต้านภัยโควิด-19” สำหรับครอบครัวนี้มีฐานะยากจนอาศัยอยู่ด้วยกัน 6 คนเป็นเด็ก 4 คน ผู้ใหญ่ 2 คน ขณะนี้ไม่มีเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค และขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอีกหลายอย่าง สภาพบ้านที่อยู่อาศัยก็ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก