ขอนแก่น/ไม่ทิ้งกัน นายอำเภอพล พร้อม กาชาดให้การช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพบ้านผู้ประสบอัคคีภัย 5 หลัง


ปกครอง และ กิ่งกาชาดอำเภอพล มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย 10 ครัวเรือน

เมื่อเร็วๆนี้ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพล นำคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอพลพร้อมสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความเสียหายเพลิงไหม้ทั้งหลังจำนวน 5 หลังคาเรือน และได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน 5 หลังคาเรือน รวม10 ครัวเรือน ณ บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ในเบื้องต้น นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล และ กิ่งกาชาดอำเภอพล ได้ให้การช่วยเหลือมอบเงินสด และถุงยังชีพ ให้กับราษฎรที่ถูกเพลิงไหม้ดังกล่าว เพื่อประทังความเดือดร้อน และได้รายงานให้กับจังหวัดขอนแก่นและเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นทราบ เพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อไป.


ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง อ.พล จ.ขอนแก่น

Related posts