ชัยภูมิ – อัยการ 4 ฝ่ายร่วมปลูกต้นไม้

เมื่อเร็วๆนี้ นายอนุชิต เจริญวงศ์ อัยการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ เนื้อนุ่ม อัยการศาลสูง นายสราวุธ โฆษิตธนสาร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว ร้อยตำรวจเอกปวริตร เฉลิมแสน อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ และนายธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและได้รับโอกาสตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดี เข้าร่วมกันปลูกต้นอินทนิล จำนวน 100 ต้น ณ บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ /