ขอนแก่น(ชมคลิป)พลม.3 ร่วมกับอำเภอกระนวน จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อป้องกันภัย COVID-19 Big Cleaning Day

กองพลทหารม้าที่ 3 ร่วมกับอำเภอกระนวน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน สาธารสุขกระนวน ส่วนราชการ ภาครัฐ ประชาชน ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและจิตอาสาพระราชทานร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อป้องกันภัย COVID-19 Big Cleaning Day ในพื้นที่อำเภอกระนวน

ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น พลตรี สมบัติ  จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายประจวบ รักษ์แพทย์ นายอำเภอกระนวน พ.ต.อ.ขจรฤทธิ์ วงษ์ราษ ผกก.สภ.กระนวน นายบุญเลิศ โพธิ์ชัย สาธารณสุขอำเภอกระนวน นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมด้วยข้าราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐาน (อสม.) และจิตอาสาพระราชทานกว่า 1,000 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อป้องกันภัย COVID-19 Big Cleaning Day

พลตรี สมบัติ  จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการทำความสะอาดในพื้นที่ต่างๆที่สำคัญของชุมชนได้แก่ ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตลาดสดเทศบาล ถนนสืบสารคาม บริเวณห้างโลตัส ห้างบิ๊กซี สถานีขนส่งผู้โดยสาร บริเวณที่ว่าการ อำเภอกระนวน และสวนสาธารณะหนองโก เพื่อให้พี่น้องประชาชนมี ความมั่นใจในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขร่วมกัน และจะผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้แสดงออกถึงความสามัคคี และความจงรักภักดี ในการจัดกิจกรรมการทำความสะอาด ต้านไวรัส โควิด – 19 ในวันนี้เพื่อสืบสานพระราชณิธานของพระองค์ฯ จากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19  มาเป็นระยะเวลาหลายเดือน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องทำงานกันอย่างหนักด้วยความทุ่มเทมุ่งมัน และเสียสละเป็นอย่างมาก ที่จะหยุดยั้ง และรักษาผู้ปวย จากวิกฤตภัยโรคระบาดดังกล่าว

จึงขอถือโอกาสนี้ เป็นตัวแทนพี่น้อง ประชาชนชาวอำเภอกระนวน และประชาชนชาวไทยขอแสดงความขอบคุณ ในความทุ่มเทเสียสละของคณะบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยการมอบช่อดอกไม้นี้ เพื่อเป็นการขอบคุณ “ขอขอบคุณครับ” ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนชาวอำเภอกระนวน ปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการขอบคุณด้วย