หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ตชด.ค่ายเสนีย์รณยุทธ เข้าดูแลความเรียบร้อยหลังมติสงฆ์สั่งเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพลหยุดปฏิบัติหน้าที่

ตชด.24 และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองหนองบัวลำภู เข้ารักษาพื้นที่หลังสงฆ์หนองบัวลำภู สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล (หลังหลวงปู่ขาว อนาลโย/หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต เกจิอาจารย์ชื่อดังละสังขาร)ส่งผลให้สายธารศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเริ่มลดลง

( 8 พค.63) พ.ต.อ. ขวัญชาติ ไขแสง รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู รรท.ผกก.สภ.เมืองหนองบัวลำภู สั่งการให้ ร.ต.ท.ดำรงค์ ตรีกุล รอง สว.(ป.)สภ.เมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ร.ต.ต.โกเมนทร์ วงษ์ปัญญา สายตรวจประจำศูนย์บริการประชาชนโนนทัน และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี (ตชด.24) ร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยกรณี พระอธิการคำโพธิ์ ธนาคโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล ถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นให้พระอธิการคำโพธิ์ ธนาคโม ให้พักจากตำแหน่งหน้าที่ไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้ พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธรรมยุต)เป็นผู้รักษาการแทน

โดยบรรยากาศทั่วไปภายในบริเวณวัดถ้ำกลองเพล ซึ่งเป็นวัดของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายกรรมฐานของหลวงปู่ขาว อนาลโย รวมถึงหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อดีตเจ้าอาวาส จะละสังขารไปนานแล้ว แต่สายธารแห่งธรรมะของหลวงปู่ขาวฯและหลวงปู่บุญเพ็งฯ ยังคงแผ่ไพศาล สำหรับสาเหตุของการพักการปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดถ้ำกล้องเพล วัดดังของอดีตอริยะสงฆ์ของภาคอีสาน เหตุ นำเงินไปซื้อรถ ที่ดิน ในชื่อบุคคลอื่นและใช้จ่ายไม่โปรงใส เพื่อให้มีการตรวจสอบ ไม่เหตุพลังญาติโยมคัดค้าน เจ้าตัวพร้อมออกจากวัดและมอบหน้าที่ให้กับรักษาการเจ้าอาวาส

สืบเนื่องจากการที่ คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายธรรมยุติ) มีมติถอด พระอธิการคำโพธิ์ ธนาคโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พร้อมให้เก็บสิ่งของออกจากวัด ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นั้น ด้วยเกรงว่าจะเกิดความไม่สงบระหว่างการขนย้ายสิ่งของ ซึ่งตั้งแต่เช้า ที่วัดถ้ำกลองเพล ไม่พบว่าได้มีกลุ่มพลังมวลชนหรือญาติโยมหรือชาวบ้าน เข้ามาภายในวัด มีเพียง พระอธิการคำโพธิ์ ธนาคโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล อยู่ที่วัดและก็ทราบว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ได้เซ็นต์รับทราบหนังสือคำสั่งให้ พักการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อที่จะให้คณะสงฆ์ทำการสอบสวน
โดยให้ออกจากวัดภายใน 7 วัน ตามความเข้าใจ ส่วนการที่จะให้เก็บสิ่งของนั้น อาตมาไม่มีสิ่งของอะไรนอกจากอัฐบริขาร 8 อาทิ บาตรกับผ้าสบงจีวร เท่านั้น ก็พร้อมที่จะไป อยู่ที่วัดบ้านโนนทัน ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ไม่ห่างไกลมากนัก เพื่อจะได้มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสอบสวนได้ และหลังจากพบว่าไม่น่าจะเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางกลับ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2557 นายภูริพัฒน์ ตาลาดชัย กำนันตำบลโนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมกันตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของวัดถ้ำกลองเพล ปรากฏว่า พระอธิการคำโพธิ์ ธนาคโม กับพวก ได้ร่วมกันเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากของทางวัดถ้ำกลองเพล ไปโดยทุจริต มีการเบิกจ่ายเงินไปซื้อที่ดินแล้วใส่ชื่อบุคคลอื่น เป็นเจ้าของที่ดิน มีการเบิกจ่ายเงินไปซื้อรถยนต์และใส่ชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรถยนต์ และยังมีการบริการเงินไม่โปร่งใส พร้อมทั้งได้มีการร้องทุกข์ดำเนินคดีและให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากข้อร้องเรียนดังกล่าว

ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการมอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม กรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด นั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธรรมยุต) ได้มีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายธรรมยุติ) แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล

และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังกล่าว ได้ดำเนินการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ถูกร้อง คือ พระอธิการคำโพธิ์ ธนาคโม ได้กระทำการบกพร่องต่อหน้าที่เจ้าอาวาส หลายประการ อันอาจทำให้วัดเกิดความเสียหาย ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้ ให้พักหน้าที่เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล และแต่งตั้ง พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายธรรมยุติ )เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล แต่งตั้งไวยาวัจกรวัดถ้ำกลองเพลและคณะกรรมการวัดชุดใหม่ เข้ามาบริหารจัดการ ระบบต่างๆ ภายในวัดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยให้ผู้ถูกร้องและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวัดออกจากพื้นที่วัดนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

พระอธิการคำโพธิ์ ธนาคโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพลได้ กล่าวว่า สำหรับเรื่องการนำเงินของทางวัดไปซื้อที่ดินนั้น ได้ทำไปตามที่ หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้วว่า ครั้งนั้นได้ไปฉันภัตตาหารในบริเวณดังกล่าวและอยากได้ ต่อมาอีกหลายปี จึงได้ไปซื้อที่บริเวณดังกล่าว เป็นที่ดินของ ทางนิคมสร้างตนเอง ซึ่งทางวัดจะซื้อไม่ได้ จึงได้ซื้อในชื่อของโยมและเมื่อโอนมาแล้วก็จะได้โอนให้กับทางวัดต่อ แต่ตอนนี้ยังติดอยู่ในขั้นตอนของการออกโฉนดที่ดิน

จึงยังไม่ได้โอน ในตอนนั้นยังทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดฆ้องทอง อยู่ แต่มารักษาการเจ้าอาวาสอยู่วัดถ้ำกลองเพล จึงเป็นเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง ส่วนเรื่องนำเงินไปซื้อรถ นั้น ก็เนื่องจากว่า ในช่วงที่หลวงปู่บุญเพ็ง ไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ไม่มีรถจะไปซื้อกับข้าว จึงได้ไปดาวน์รถมาและได้ใช้เงินจากตู้บริจาคส่งงวด โดยรถนั้นซื้อในชื่อของแม่ชี และรถคันดังกล่าวก็อยู่ภายในวัดนี้ ส่วนการที่จะให้ออกจากวัดนั้นก็พร้อมที่จะออก แต่จะรอให้ รักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่ได้มารับมอบก่อน ซึ่งในวันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู