เลย(ชมคลิป)มูลนิธิสว่างคีรีธรรมมอบเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 1.2 ล้านแก่ รพ.เลย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 พ.ค.2563 ที่โรงพยาบาลเลย ถนน มลิวรรณ อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานรับมทอบ เครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ จากมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย เพื่อสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลเลย ในการรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และผู้ป่วย คนไข้ทั่วไป

นายพีระพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขยายวงกว้างในขณะนี้ จ. เลย เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนัก และ ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉาะเครื่องช่วยหายใจ ที่มีความจำเป็นมาก ที่จะช่วยชีวิตประชาชนที่เจ็บป่วย นอกจากจะชีวิตช่วงติดเชื้อโควิด-19 แล้วยังใช้ช่วยชีวิตประชาชนที่เจ็บป่วยในห้องฉุกเฉินได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม และทุกสถานการณ์ทุกช่วงเวลา อีกด้วย

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว เพื่อดูแลรักษาประชาชนโดยส่วนรวมแล้ว คณะกรรมการและสมาชิกฯมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย ทั้งองค์กรการกุศล สมาคมพ่อค้า หอการค้า องค์กรเอกชน เห็นว่าเป็นการทำบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่คือ การช่วยชีวิตคน โดยไม่ต้องใช้งบของมูลนิธิแต่อย่างใด จึงร่วมบริจาคทรัพย์ส่วนตัวร่วมสมทบตามกำลังศรัทธาแบบร่วมด้วยช่วยกัน จัดซื้อ”เครื่องช่วยหายใจ ที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน มูลค่า 1,200,000 บาท มามอบให้กับทาง รพ.เลย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /