ขอนแก่น-สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขก. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชุมแพ ร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินของรัฐ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 พ.ค.63 นายครรชิต โล่ห์คำ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านโนนศิลา (คุ้มบ้านน้อยนางาม) ม.9 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ร้องเรียนขอให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดินและพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง จึงได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนว่า มีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอย่างไร โดยจะตรวจสอบให้ครอบคลุมในทุกประเด็น หาพิกัดเเนวเขตพื้นที่ครัวเรือนและสมาชิกของชุมชนให้มีความถูกต้องครบถ้วน สำรวจ ตรวจสอบ พร้อมจัดทำประชาคม เพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน รวบรวมให้หน่วยงานที่กี่ยวข้องใช้ประกอบการดำเนินการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวม ก่อนเสนอเรื่องเข้า คทช. ดำเนินการ เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนอยู่ในพื้นที่ของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายสมศักดิ์ สีสาพิมพ์ ประธานชุมชนคุ้มบ้านน้อยนางาม บ้านโนนศิลา กล่าวว่า ชุมชนของตนอาศัยอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์กันมาตั้งแต่ พ.ศ.2528 มีผู้อาศัยจำนวน 45 ครัวเรือน ประชากร 100 กว่าคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม ตนเป็นตัวแทนชาวบ้าน ได้ยื่นเรื่องขอดำเนินงานโฉนดชุมชน โดยได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินของรัฐ ที่ดินป่าไม้ เพื่อให้ชุมชนอยู่ในพื้นที่ของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดินและพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง ตนจึงอยากเรียนร้องให้หน่วยงานดังกล่าวลงมาช่วยเหลือชาวบ้าน ตามโครงการ ดำเนินงานโฉนดชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช. เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่อาศัยมีความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่ ที่ทำกิน เป็นของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย