บึงกาฬ-อำเภอโซ่พิสัยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน

เมื่อเวลา 90.00น.วันที่ 6 พ.ค.63 นายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬ สั่งการให้นายวงศกร มองเพชร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ชุดเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เทศบาลตำบลโซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองพันทา, ตำบลโซ่, ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เล็กน้อย ประมาณ 70 หลัง บ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคาบ้านเสียหายทั้งหลัง ประมาณ10 หลัง

เบื้องต้นได้มอบถุงธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬแก่ผู้ประสบภัย และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนหนองพันทา เทศบาลตำบลโซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้วให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ