บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด มอบเจลและแอลกอฮอล์ 75% จำนวน6,618 ชุด

บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด มอบเจลและแอลกอฮอล์75% ให้กับอำเภอเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัด รพ.พระศรีมหาโพธิ์ และ รพ.มะเร็งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน6,618 ชุด

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศลประธานบริษัทเอี่ยมอุบล จำกัด (อดีด ส.ส.พรรคภูมิใจไทยจ.นครราชสีมา)พร้อมด้วยนางพิมพกาญจน์ พลสมัครประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนำเจลล้างมือแอลกอฮอล์จำนวน 6,618 ชุด มอบให้กับนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองและหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ อ.เมืองจ.อุบลราชธานี จำนวน 4,598 ชุด และนำไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 450 ชุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 300 ชุด โรงพยาบาลมะเร็ง จำนวน 350ชุด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 460 ชุด และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 460 ชุดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID-19)

นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ประธานบริษัทเอี่ยมอุบล จำกัด (อดีดส.ส.พรรคภูมิใจไทย จ.นครราชสีมา) กล่าวว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในฐานะที่เป็นคนไทยจึงอยากทำหน้าที่ของคนไทยที่จะช่วยกันและคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจึงมอบเจลและแอลกอฮอล์75%นำมามอบให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 (COVID-19) ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทเอี่ยมอุบล จำกัดได้ลงพื้นที่มอบแอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ จำนวน 296,000 ชุดในพื้นที่เกือบทุกอำเภอของ จ.อุบลราชธานีมาก่อนหน้านี้แล้วก็เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกัน“สู้ไปด้วยกัน แบ่งปันน้ำใจ”