ศรีสะเกษ(ชมคลิป)พระครูโกศลสิกขกิจ ผุดโครงการธนาคารน้ำ เร่งขุดสระหลังวัดแก้ปัญหาภัยแล้ง-ขาดแคลนน้ำยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา และประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เปิดเผยว่า วัดไพรพัฒนา โดยมูลนิธิหลวงปู่สรวง ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำภายในวัด โดยการขุดสระน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง และทำเป็นธนาคารน้ำขนาดกลาง รองรับน้ำฝนที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูกาล เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ให้เพียงพอและบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุ สามเณร และคณะผู้ปฏิบัติธรรม รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย

ทั้งนี้สระน้ำดังกล่าว มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีความลึกประมาณ 8-10 เมตร เป็นสระน้ำลักษณะวงรี รูปไข่ พร้อมทำฝายน้ำล้น และขุดลอกคูคลองทางน้ำ ปรับภูมิทัศน์ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ โดยในการขุดแหล่งน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำในครั้งนี้ ใช้งบประมาณจากศรัทธาญาติโยม พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวงและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันบริจาค เพื่อใช้ในการดำเนินการ แต่ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงขอเจริญพรบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญและศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวง ร่วมกันทำบุญบริจาคสมทบเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จ ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีสะเกษ เลขที่ 333-075994-9 ชื่อบัญชี พระครูโกศลสิกขกิจ(หลวงพ่อพุฒ วายาโม) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง หรือโทร 08-1265-9154 .

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน