พ่อเมืองศรีสะเกษ สั่งเตรียมพร้อมรับ ปชช.จากพื้นที่เสี่ยง แห่กลับภูมิลำเนา คุมเข้มทุกอำเภอตัดวงจรโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ เรื่องเตรียมมาตรการรองรับประชาชนที่เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต หรือพื้นที่เสี่ยง การเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ปริมลฑลและอื่นๆ ที่กลับมาช่วงวันหยุดต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดมาตรการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ออกเพิ่มเติม โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย

นายวัฒนา กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ ได้เตรียมมาตรการรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาจากพื้นที่เสี่ยงไว้แล้ว โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ คือ การกำหนดแนวทางกรณีราษฎรที่เดินทางจาก จ.ภูเก็ต หรือพื้นที่เสี่ยง กลับมา จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในเบื้องต้น จ.ภูเก็ต แจ้งรายชื่อมา จำนวน 120 คน โดยมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประสานการเดินทางร่วมกับขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ และมอบหมายให้ทางอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางกลับมาแจ้งที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติตามมาตรการฯ ร่วมกับทีมงาน อสม. ท้องถิ่นเพื่อกักตนเองในบ้านโดยเคร่งครัด

อีกทั้งได้จัดให้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ตอบข้อสงสัยหรือข้อมูลแก่ประชาชน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ในการตั้งจุดตรวจคัดกรองฯ ให้ บูรณาการทุกฝ่าย เช่น ตำรวจ ปกครอง ทหาร สาธารณสุข อสม.อปท. เข้าร่วมด้วย รวมทั้งให้มีสายตรวจประจำอำเภอ ที่ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข คอยติดตามดูแลและให้คำแนะนำประชาชน และผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดและส่วนกลางอย่างเคร่งครัด และจะได้ออกคำสั่ง/ประกาศจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการตามที่ส่วนกลางกำหนดไว้ พร้อมเพิ่มเติมมาตรการตามบริบทในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นแนวทางปฏิบัติในกิจการ/กิจกรรมที่ผ่อนปรน ด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน