คณะสื่อมวลชนเมืองดอกลำดวน ร่วมต้อนรับ ปชส.ศรีสะเกษ คนใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายบุญทัน ธุศรีวรรณ ผู้สื่อข่าวอาวุโส จ.ศรีสะเกษ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ คนใหม่ ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ให้มาดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ คนใหม่ พร้อมพบปะหารือแนวทางในการทำงานด้านสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

นายสุพิชัย กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งทำงานทางตามยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยรับนโยบายของผู้ว่าฯศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศนาสตร์หลักให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งในการทำงานนั้นขาดไม่ได้เลยคือการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของทีมงานพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนง ทุกสำนัก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ถึงแม้ว่ากรมประชาสัมพันธ์ จะมีสื่อหลักทั้งวิทยุและสื่อทีวี แล้ว แต่ในด้านการประชาสัมพันธ์ก็ยังคงต้องมีเครือข่าย เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารของทางราชการไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังต้องอาศัยขอความร่วมมือของเครือข่าย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. ซึ่งเป็นสื่อบุคคล และนโยบายใหม่ของ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะมีการนำ อสม. มาเป็นเครือข่ายในด้านการประชาสัมพันธ์ด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา จ.ศรีสะเกษ รายงาน