กาฬสินธุ์(ชมคลิป)อสม.เคาะประตูบ้านรีเอ็กซเรย์จับตรวจทุกครัวเรือน

นายอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่ง อสม. 769 คน ปฏิบัติการเชิงรุกออกเคาะประตูบ้านรีเอ็กซเรย์รอบสอง จับตรวจทุกคนทุกครัวเรือน 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การกักกันตัว พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ ยึดมาตรการจากส่วนกลางและรับฟังนโยบายจากผู้ว่าฯกาฬสินธุ์

วันที่ 2 พ.ค. 63 ที่ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารปลอดภัย ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อ.สหัสขันธ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ โดยมีนายสมบูรณ์ ไชยศรี สสอ.สหัสขันธ์ และผู้ประกอบการร้านอาหาร 17 ร้าน เข้าร่วมประชุมและรับฟังมาตรการ โดยขอความร่วมมือกับทุกร้านค้าที่จะต้องยึดปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด

จากนั้น ได้ลงพื้นที่ รพ.สต.บ้านโคกก่อง รพ.สต.บ้านม่วงกุญชร ต.โนนศิลา รพ.สต.โนนแหลมทอง ต.โนนแหลมทอง และรพ.สต.บ้านนามะเขือ ต.นามะเขือ เพื่อมอบกิ๊ฟเซ็ตให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า 4 ทหารเสือ และมอบแมสก์ จากเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์ ที่มอบให้กับ อสม.ทุกคนในพื้นที่ และขอให้ อสม.ได้กระจายข่าวสารของผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ สร้างความเข้าใจในชุมชนและให้ติดตามการแถลงข่าวจากผู้ว่าฯ ช่วงเวลา 16.00 ทุกวัน ซึ่งสามารถติดตามได้จากการไลฟ์สดจากศูนย์อำนวยการต้านเชื้อโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 จ.กาฬสินธุ์ และจากสื่อต่าง ๆ

นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่อ.สหัสขันธ์ คณะทำงานระดับอำเภอได้ยึดถือแนวปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ จากทางจังหวัดโดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ที่จะบังคับใช้ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยล่าสุดได้แจ้งไปยังทีม 4 ทหารเสือ โดยอาศัยกำลังของ อสม.อ.สหัสขันธ์ที่มีอยู่ทั้งหมด 769 คน ออกเคาะประตูบ้านออกตรวจสุขภาพประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน รอบสอง ซึ่งไม่เฉพาะการรีเอ็กซเรย์หาเชื้อโคโรน่า 2019 หรือเชื้อโควิด19 แต่ยังให้ตรวจหาเรื่องของโรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ในส่วนของร้านอาหาร หลังจากการพูดคุยกันแล้ว ทราบว่ามีความตื่นตัวมากหลังต้องปิดให้บริการที่ร้าน ทั้งนี้ร้านที่จะเปิดให้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดจุดบริเวณสัมผัส พื้นผิวร้าน จุดคัดกรองผู้ใช้บริการ รวมถึงการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ ที่สำคัญห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารที่หากพบจะไม่มีการตักเตือนใด ๆ จับปรับในทันที ทั้งนี้ทีม 4 ทหารเสือ และคณะทำงานระดับอำเภอจะเข้าตรวจเยี่ยมร้านอาหารเป็นระยะๆ