ขอนแก่น(ชมคลิป)พ่อเมืองหมอแคนสั่งปลดกำนัน ยักยอกเงินเดือนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯสารวัตรแพทย์กว่าสี่แสน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งปลด นายทัศนัย สุขสบาย ผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลบ้านเป็ด หลังผลสอบพบมีการยักยอกเงินเดือนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรแลแพทย์ประจำตำบลไป รวมเป็นเงินกว่า 429,000 บาท

           วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จากกรณีเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62 นายสุทธิศักดิ์ สัสดีไกรสร อายุ 49 ปี ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวทุ่งนคร ม.14 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หลายตำบลของเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น เข้าร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมและเอาผิด นายทัศนัย สุขสบาย กำนันตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังพบการกระทำที่ไม่โปร่งใสในการบริหารงานของกำนันในพื้นที่

          ล่าสุดได้มีการออกคำสั่งของจังหวัดขอนแก่น ที่ 1798/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้นายทัศนัยพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ต.บ้านเป็ดตามที่ถูกกล่าวหาว่า อมเงินเดือน-เงินชมรมเกือบล้าน เนื่องจากผลการตรวจสอบพบมีมูลความจริง

          นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กรณีกำนันดังกล่าวเรื่องการรักษาระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ จังหวัดขอนแก่นถือว่าให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในช่วง 2- 3 ปีที่ดำรงตำแหน่ง ได้มีการตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่น ต่อกรณีความผิดต่างๆ

           ส่วนกรณีของกำนันท่านนี้เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกเงินเดือน ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรประจำตำบล ซึ่งทางกรรมการทั้ง 3 ท่านก็ได้เบิกเงินมาเรียบร้อย แต่ว่าทางนายทัศนัย สุขสบาย ก็ได้นำเงินส่วนนั้นไปใช้อย่างอื่น ซึ่งทางจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนมาและทำการสอบสวนและดำเนินการทางวินัย พร้อมทั้งมีการยืนหนังสือให้ยืนยันจากทางปกครองว่านายทัศนัย สุขสบาย ได้มีการกระทำผิดจริง จึงได้มีหนังสือให้ปลดออกจากตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นหน่วยงานของฝ่ายปกครอง นายทัศนัย สุขสบาย ยังมีสิทธิ์ยื่นอุธรได้ เพื่อให้มีการตรวจทานอีกครั้ง

             จากการตรวจสอบพบหลักฐานการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสของนายทัศนัย สุขสบาย ประธานชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองขอนแก่น ชัดเจนใน 2 ประเด็น โดยนายทัศนัยได้ยักยอกเอาเงินเดือนของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรและแพทย์ประจำตำบล ไปรวมเป็นเงิน 429,000 บาท มีการนัดจะคืนให้ แต่ก็ยังไม่คืน

             นอกจากนี้ยังได้หักเงินผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านละ 900 บาท รวม 23 หมู่บ้าน เป็นเงิน 20,700 บาท อ้างว่านำไปซื้อเสื้อกีฬามาแจกจ่ายแก่ผู้ใหญ่บ้าน แต่เวลาผ่านไปนานยังไม่มีใครเห็นเสื้อกีฬา เงินก็ไม่ได้คืน โดยกำนันทัศนัยนัดจะนำเงินมาคืนให้ทุกคนในเดือนกรกฎาคม 62 และซึ่งก็ได้คืนไปแล้ว 22 หมู่บ้าน เหลือบางหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เงินคืน แต่เรื่องเดิมยังไม่ทันจบ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดก็ต้องถูกหักเงิน หมู่บ้านละ 900 บาท รวมเป็นเงิน 20,700 บาท โดยกำนันอ้างว่านำไปจ่ายค่าเสื้อกีฬา แต่ไม่มีใครทราบว่าแข่งกีฬาอะไร ที่ไหน หรือร่วมกิจกรรมกีฬากับหน่วยงานองค์กรใด ต่อมาจึงรู้ว่ากำนันหักเอาเงินผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปใช้ส่วนตัวอีก

            เมื่อมีการแจ้งความ พนักงานสอบสวนได้เรียกกำนันพร้อมพวกมาสอบสวน ทำให้ทราบว่าได้ยักยอกเงินของชมรมไปตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2562 รวมเป็นเงินจำนวน 792,910 บาท โดยมีการลงบันทึกประจำวันไว้ว่าจะขอคืนเงินทั้งหมดภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562