ขอนแก่น-คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น รับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช จัดโรงทานบรรเทาทุกขภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น รับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช จัดโรงทานบรรเทาทุกขภัยโควิด-19 มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับพระสงฆ์ จำนวน 500 ชุด มอบไข่ น้ำ ข้าวกล่อง มะม่วง ปลาร้าบอง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 39 ชุมชน จำนวน 800 ชุด

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 1 พ.ค.63 นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายบัลลังก์ อรรณพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 10 และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น แจกข้าวแลง แบ่งปันรัก ซึ่งจัดโดย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พระครูมงคลสารกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดจันทรประสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ดร.พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น โดย พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบ้านไผ่ ได้น้อมรับพระบัญชาและพระดำริในองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงประทานความห่วงใย แด่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ดังนั้น คณะสงฆ์อำเภอบ้านไผ่ จึงมีการจัดตั้งเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ขึ้น

“เพื่อความปลอดภัยการดำเนินการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนดนั้น ทางวัดได้ประสานกับ นายแพทย์อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาร่วมตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความช่วยเหลือในการจัดระเบียบ เพื่อลดการแออัดเว้นระยะห่างทางสังคม ให้ญาติโยมที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการส่งมอบให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึงด้วย โดยเป็การมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับพระสงฆ์ จำนวน 500 ชุด มอบไข่ น้ำ ข้าวกล่อง มะม่วง ปลาร้าบอง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 39 ชุมชน จำนวน 800 ชุด” รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ กล่าวในตอนท้าย.
///////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น ////////