หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ผู้นำ 3 วัฒนธรรมจังหวัดนำผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมส่งต่อกำลังใจแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่(30 เมย 63) ณ บริเวณหอชมวิวช่องเขาขาด วนอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ถนนขอนแก่น-หนองบัวลำภู บ้านท่าศิลา ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ผู้นำ 3 วัฒนธรรมจังหวัด ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรทั้ง 3 จังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมรับร่วมแลกเปลี่ยนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมข้ามเขตตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพ ส่งมอบให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทั้ง 3 จังหวัดและทุกช่วงวัยในการดำเนินชีวิตปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้รู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจากทางวัฒนธรรมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง ประชาชนมีภาวะที่ดี เมื่อผู้นำทั้ง 3 วัฒนธรรมจังหวัดได้นำเอาสินค้า ร่วมรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมข้ามเขต

โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นำเอา ไข่เป็ด 600 ฟอง มะม่วงมหาชนก 40 กิโลกรม แลกกับปลาส้มตัว 50 กิโลกรัม และปลาส้มสายเดี่ยว 30 กิโลกรัมในขณะที่จังหวัดมหาสารคาม นำข้าวสาร 82กิโลกรัม แลกปลาแห้ง 22 มัด ปลาส้ม 40 กิโลกรัม ท่ามกลางบรรยากาศรอยยิ้มแห่งความประทับใจ ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพ ส่งมอบให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู