เลย(ชมคลิป)ผลกระทบโควิด-19 ทำงานมนัสการพระธาตุด่านซ้ายกร่อย จากเรือนหมื่นอนุญาตเพียง50 คนเข้มคัดกรอง ในรอบ 457 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าว ที่พระธาตุศรีสองรัก บ้านหัวนายูง ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ที่ทางคณะกรรมการ มูลนิธิพระธาตุศรีสองรัก เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2563 มีประกาศปิดสถานที่ตั้งพระธาตุศรีสองรักทั้งหมด เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 และห้ามบุคคลเข้าออกยกเว้นคณะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย ที่ให้นำน้ำสำหรับสรงพระธาตุ และต้นผึ้งสำหรับบูชพระธาตุมารวบรวม ก่อนพิธีจริง

นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า องค์พระธาตุศรีสองรัก ก่อสร้างมาเมื่อ พ.ศ. 2103 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2106 หรือ 457 ปีมาแล้ว มีการสมโภชครั้งแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐา แห่งกรุงศรรีสัตนาคนหุต อาณาจักรล้านช้าง นับเป็น ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการทำสัญญาพระราชไมตรีและเครื่องหมายเขตแดนระหว่าง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งอาณาจักรล้านช้างถือเป็นงานประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย องค์พระธาตุศรีสองรักยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและชาวลาว ให้ความเคารพนับถือตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

ปกติจัดเป็นประจำทุกปี เป็นเวลา 4 วัน ณ บริเวณลานหน้าองค์พระธาตุศรีสองรัก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นในองค์พระธาตุศรีสองรัก ได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก รวมถึงเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมที่สำคัญตลอด 4วัน ประกอบด้วย วันแรการรำบวงสรวง การประกอบพิธีล้างพระธาตุและคารวะพระธาตุ ฟังเทศน์จากพระมหาสมปอง เปิดให้ประชาชนนมัสการพระธาตุและพิธีแห่นาค แห่น้ำสรงพระราชทานรอบเมืองด่านซ้าย พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัยและวันสุดท้าย พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดโพนชัย พิธีบูชาพระธาตุ พิธีถวายต้นผึ้งพิธีสรงธาตุ สรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรักพิธีเวียนเทียน จุดบั้งไฟและบรรพชาอุปสมบท มีมหรสพสมโภชตลอดงาน

ปีนี้กำหนดการ เริ่มวันที่ 1 -6 พฤษภาคม สำหรับปีนี้ประเทศเรา ประสบปัญหาวิกฤติคือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 19 ทำให้ต้องเปลี่ยนพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ โดยจะมีพิธีเฉพาะวันที่ 4 พฤษภาคม 63 เป็นงานล้างพระธาตุเป็นพิธีสำคัญ และวันที่ 6 เป็นพิธีถวายต้นผึ้ง จะมีราษฎรมาถวาย แต่เราจะปรับไม่ถวายวันเดียว เราเปิดโอกาสให้ตั้งแต่ ต้นเดือน เมษายน ถึง วันที่ 30 เมษายน วันสุดท้าย จากนั้น วันที่ 1-7 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดเลยได้ประกาศปิดพระธาตุ 1-7 พฤษภาคม ไม่ให้บุคคลใดเข้ามา จะมีเฉพาะผู้ร่วมพิธีกรรมเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนในการทำพิธีตรงนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส หลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปิดพระธาตุ 1-7 แล้ว อีก 3 วัน คือวันที่ 10 พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงก่อนเข้าพรรษา จึงจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนำต้นผึ้งมาถวายได้เช่นเดิม แต่จำกัดจำนวนเพื่อมิให้ประชาชนมาสัมผัสกันมาก

คณะทำงานระดับอำเภอ ตามคำสั่งจังหวัดเรามีจุดสกัดกั้น ตรงพระธาตุศรีสองรักมีบริเวณที่สามารถเข้าได้จำนวน 5 ช่องทางเราจะปิดทุกช่องทางจะเปิดให้ประชาชนเข้าใน จะไม่ให้ประชาชนเข้าวันที่ 1-7 จะคุมเข้มด้านหน้า สองทางจะสกัดกั้น จะทำความเข้าใจ ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามา ซึ่งบางส่วนยังไม่รับรู้ รับทราบว่าเราปิดพระธาตุจะได้ทำความเข้าใจ หลังจากวันที่ 7 ถ้าหากมีถวายต้นผึ้งไม่มากนักจะให้มอบไว้ตรงบริเวณจุดคัดกรอง 2 ช่องทาง และเจ้าหน้าที่จะยกเข้ามาถวายให้โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใช้มาตรการคัดกรองตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดส่วนผู้ร่วมพิธีกรรมจะมีไม่เกิน 50 คน จะกำหนดจุดให้แต่ละคนต้องอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร เราจะกำหนดจุดให้
ด้านดร.ถาวร เชื้อบุญมี หรือเจ้าพ่อกวน ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอด่านซ้าย และผู้นำจิตวิญญาณ กล่าวว่า ปีนี้งานพระธาตุของเราจะแตกต่างเมื่อมีกฎเกณฑ์หลายอย่าง มูลเหตุมาจากโรคโควิด จากคำสั่งของรัฐบาลประกาศ มีขอบเขตหลายอย่าง ระบุจำนวนคนที่เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ปกติจะมีชาวบ้าน ลูกผึ้ง ลูกเทียน นำต้นผึ้ง มาถวายเพื่อแก้บน และบูชาพระธาตุ เป็นพัน เป็นหมื่น ปีนี้คงจะไม่มาพร้อมกัน มามากเหมือนทุกปี พวกที่อยู่ต่างจังหวัดจะฝาก หรือมาก่อน หรือ มาทีหลัง แต่พิธีกรรมทางพระธาตุยังเหมือนเดิมภายใน งานบวชพระไม่มี ไว้เข้าสู่ปกติไว้ปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่ ซึ่งวันนี้มาปิดทององค์พระธาตุ และเตรียมงาน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /