ขอนแก่น(ชมคลิป)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งหลอดไฟ LED ประดับที่พระธาตุขามแก่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และลดค่าไฟแทนหลอดธรรมดา


ที่พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยมีนายภักดี วงษาพรหม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน กฟภ. ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับพระธาตุขามแก่น ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเปลี่ยนหลอด LED จำนวน 151 ดวงโคม ใช้สำหรับส่องสว่างบริเวณโดยรอบองค์พระธาตุพระขามแก่น ศาลากลางน้ำ กุฎี และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ในช่วงเวลากลางคืนจะมีความสวยงาม สว่างไสว พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาสักการะในตอนค่ำ ด้วยงบประมาณ 1,323,195 บาท และสามารถประหยัดพลังงานได้ 25,797 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 103,188 บาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 15.212 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี และต่อเนื่อง หน่วยงาน PEA ให้ความสำคัญมอบให้ชุมชน และสังคมไทยตลอดมา

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการ PEA LED ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ จังหวัดขอนแก่น โครงการนี้จะดำเนินการ แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อให้พระธาตุขามแก่นมีความสวยงาม ยามค่ำคืน คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลพัฒนาคุณชีวิต และส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งยังสามารถประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า มีความปลอดภัย และที่สำคัญยิ่ง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อยได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับโครงการ PEA LED ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยเล็งเห็นความสำคัญมรดกทางวัฒนธรรม อย่างเช่นองค์พระธาตุที่สำคัญในแต่ละจังหวัดที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใส ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 5 แห่ง ประกอบด้วย พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุเรณู จังหวัดนครพนม พระธาตุมหานคร 9 ชั้น วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น และพระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยจะเปิดตามเวลาที่ตั้งไว้คือตั้งแต่เวลา 18.00-00.00น.