ตชด.227 สร้างบ้านให้กับคุณยายอายุ 83 ปี เป็นผู้ยากไร้ ฐานะยากจน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร ผบ.ร้อย ตชด.227 ร.ต.อ.ธงชัย ถูระวรรณ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.227 พร้อมด้วยชุดช่างกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 หมวดมวลชนสัมพันธ์ และประชาชน ร่วมกันสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับนางอุลัย รัตนมูล อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 6 บ้านไทรย้อย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ผู้ยากไร้ ฐานะยากจน อาศัยอยู่คนเดียวตามลำพัง สภาพบ้านไม่มีความแข็งแรง
โดย พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 มีเจตนารมย์ที่จะให้หน่วย ตชด.ได้หาแนวทางช่วยเหลือประชาชน ตามขีดความสามารถ โดยมี ตชด.”เป็นเจ้าภาพ” กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 จึงได้ทำโครงการ “สร้างบ้าน” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ตามชายแดน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่ถาวรและปลอดภัย โดยมีหน่วย “ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นเจ้าภาพ”

ทั้งนี้ กองร้อย ตชด.227 กำลังดำเนินการก่อสร้างบ้าน โดยการปรับพื้นที่ ยกเสาเอก ตัวบ้านมีขนาด 6/8 เสา 12 ต้น ใช้งบประมาณ 50,000 บาท (ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ) คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งงบประมาณที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นเงินที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 และชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาค เพื่อสร้างบ้านให้กับนางอุลัย รัตนมูล แต่ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์อีกหลายอย่าง ถ้าหากมีผู้ใจบุญ มีจิตศรัทธาท่านใดที่จะร่วมบริจาค “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ก็สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 หรือ ร.ต.อ.ธงชัย ถูระวรรณ์ เบอร์โทร 081-7608730