เลย(ชมคลิป)กำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

       พันเอก พิทักษ์พล  ชูศรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลในสังกัดที่มีความชำนายด้านช่าง เข้าซ่อมแซมบ้านของนาง ทองเนียม  หารมา เลขที่ 122 หมู่ที่ 1 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเสียหายทั้งหลัง

ซึ่งนาง ทองเนียม เป็นราษฎรที่มีฐานะยากจน ไม่มีเงินที่จะจ้างช่างมาซ่อมแซมบ้าน กำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จึงได้เข้าช่วยซ่อมแซมบ้านจนแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถกลับเข้าพักอาศัยในบ้านได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด เนื่องจากในช่วงนี้อาจะมีฝนตกลงมาอีก สร้างความดีใจให้กับเจ้าของบ้านเป็นอย่างมาก และขอบคุณกำลังพลทุกนาย รวมทั้งกองทัพบกที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในยามทุกข์ยาก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหาร จะยังคงช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชน เนื่องจากยังมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายรอการซ่อมแซมอีกเป็นจำนวนมาก.