โรงพยาบาลชุมแพ รับมอบตู้ความดันลบ สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 จากมูลนิธิชัยพัฒนา

วันนี้ (24 เม.ย.63) ที่ โรงพยาบาลชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบ “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” พระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลชุมแพ โดยมี นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร โรงพยาบาลชุมแพ ร่วมรับมอบในครั้งนี้

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลชุมแพ ต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิชัยพัฒนาในความเมตตา ที่ได้ส่งมอบตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ให้โรงพยาบาลชุมแพในครั้งนี้ เราจะใช้เครื่องมือนี้ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่

สำหรับตู้อะคริลิคสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์ หรือ “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชกระแสให้ใช้งบประมาณจาก“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อส่งมอบแก่โรงพยาบาล 16 แห่ง ทั่วประเทศ จำนวนรวม 23 ตู้ ทั้งนี้ ตู้ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานของห้องความดันลบของโรงพยาบาล ช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในการเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกของผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์