ศรีสะเกษ(ชมคลิป)“ผู้ใหญ่เฮง” จับมือ “สจ.ตี๋น้อย” มอบจักรเย็บผ้าหนุนส่งเสริมฝึกอาชีพผู้ต้องขังเรือนจำศรีสะเกษ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสุทัศน์ จันทร์อารักษ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ อาทิ เครื่องวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จาก นายธนกฤช จิริวิภากร ส.อบจ.ศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย เขต 2 หรือ สจ.ตี๋น้อย และนายประวิทย์ จารุรัชกุล หรือผู้ใหญ่เฮง ที่ได้ร่วมกันนำมามอบสนับสนุนให้กับเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ต้องขัง รวมถึงญาติผู้ต้องขัง เพื่อใช้ในการสวมใส่และล้างมือป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และในโอกาสนี้ยังได้สนับสนุนจักรเย็บผ้า จำนวน 2 หลัง พร้อมอุปกรณ์ตัดเย็บ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำด้วย

นายสุทัศน์ กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ต้องขัง จำนวนกว่า 2,500 คน มีผู้ต้องขังที่เป็นช่างฝีมือหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ดังนั้นจักเย็บผ้าที่ได้รับการสนับสนุนมาในครั้งนี้ ก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ไม่มีอาชีพ ได้มีความรู้ทักษะเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วจะได้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ แต่ในขณะนี้เราต้องมุ่นเน้นไปที่การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าก่อน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ต้องขัง ให้มีใช้สวมใส่เพียงพอ รวมถึงจะได้ต่อยอดไปที่การตัดเย็บเสื้อผ้าโหล โดยการรับเสื้อผ้าจากร้านภายนอกมาทำการตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เก็บออมให้กับผู้ต้องขังได้ต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน