ศรีสะเกษ(ชมคลิป)ประธานสงเคราะห์เด็ก-เยาวชนศรีสะเกษ ห่วงใยภาคราชการ-ปชช. มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

ประธานสงเคราะห์เด็ก-เยาวชนศรีสะเกษ ห่วงใยภาคราชการ-ปชช. มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 หนุนสถานพินิจฯ ปิ๊งไอเดียผู้ปกครองเยี่ยมเด็กทางไกลผ่านระบบออนไลน์

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และนางจันทร์จิรา แนวมั่น กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเครื่องเทอร์โมสแกนวัดไข้ พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า มามอบให้กับสำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการภายในสถานพินิจฯ โดยมี นายพิทักษ์ พันธมาศ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ

ดร.กัลยาณี กล่าวว่า ในภาวะโรคโควิด-19 ที่ระบาดทั่วโลก สถานพินิจฯเป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพราะต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มาติดต่อราชการตลอดเวลา จึงได้นำอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ดังกล่าว มามอบให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดซื้อจากเงินกองทุนของคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ เพื่อใช้ในการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของเด็กในสถานพินิจฯ นอกจากนี้ยังได้นำอาหารกล่อง-น้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและถูกควบคุม ในขณะที่มาติดต่อเยี่ยม พร้อมให้โอวาทและอบรมเด็กที่กระทำผิดพลาดพลั้งไป เพื่อเป็นแนวทางให้แนวคิดแก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ด้าน นายพิทักษ์ พันธมาศ ผอ.สถานพินิจฯ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานของสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมภายใต้มาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติบททั่วไป ข้อ 44 กำหนดว่า “เยาวชนควรได้รับการเยี่ยมที่บ่อยและสม่ำเสมอ” โดยทั่วไป สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือไม่น้อยกว่าเดือนละครั้งในเวลาเวลา 09.00น -12.00 น ภายในสภาพแวดล้อมที่เคารพความเป็นส่วนตัวการติดต่อสื่อสารอย่างไม่ปิดกั้น ของเยาวชนกับครอบครัวและทนาย ดังนั้นทางสถานพินิจฯจ.ศรีสะเกษ

จึงได้ติดตั้งจุดเยี่ยมญาติออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference ในการพบปะพูดคุยทางไกลสะดวกมาก ไม่ต้องเสียค่ารถไปไกล ซึ่งที่ผ่านมาผู้ปกครองต้องเดินทางไปยังศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี ทำให้ผู้ปกครองต้องเสียค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารต่างๆ เป็นจำนวนมาก ในการไปเยี่ยมเด็กแต่ละครั้ง ทั้งนี้ได้กำหนดเวลาในการเยี่ยมผ่านระบบ VDO Conference ดังนี้ สถานพินิจฯจ.อุบลราชธานี เยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพได้ ทุกวันอังอาคาร ในช่วงเวลา 09.00น -12.00 น. และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จ.อุบลราชธานี เยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพได้ ทุกวันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา 09.00น -12.00 น. ซึ่งจะทำให้การเยี่ยมญาติมีความสะดวกมากขึ้น และไม่ต้องมาสัมผัสตัวหรือเข้ามาพบเด็กเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ //รายงาน