มุกดาหาร(ชมคลิป)จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหอการค้า หารือแนวทางผลกระทบเศรษฐกิจ

จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ประชุมหารือแนวทางบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับนายภมร เชาว์ศิริกุลประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร/กรรมการสภาหอการค้าไทย พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้า และหน่วยงานราชการ ประชุมหารือแนวทางบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร/กรรมการสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า จังหวัดได้เรียกกลุ่มภาคเอกชนเข้าปรึกษาในการจัดระเบียบ หรือจะมีการผ่อนปรนหรือยกเลิก หรือคงไว้ในช่วงวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งในภาพรวมในส่วนของหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร โดยคำสั่ง ผวจ. มีคำสั่งหลายฉบับ เพื่อเป็นการระงับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด ก็คิดว่าได้ผลเป็นอย่างมาก และมีบางส่วนที่จะต้องแก่ไข และในส่วนของวันที่ 1 พ.ค. นี้ ส่วนธุรกิจที่จะดำเนินการผ่อนปรนได้ และจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นสีเหลือง

ซึ่งในปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิด ก็เป็นศูนย์แล้ว มากกว่า 14 วัน จะมีการผ่อนปรน หลังเดือนพฤษภาคม จะผ่อนปรนแบบไหน ก็คงจะดูตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขยึดเป็นหลัก แต่ธุรกิจบางประเภทธุรกิจที่ควรผ่อนปรน การผ่อนปรนก็เป็นแบบแผนของสาธารณสุข แต่ส่วนยังคงไว้ให้ปิดกิจการอยู่ประเภท โรงเบียร์ คาราโอเกะ สถานที่ชุมชนที่มีการรวมคนมาก ๆ ผลประการใดคงเรียนท่าน ผวจ.มุกดาหาร ที่มีอำนาจในจังหวัดสามารถทำได้เลย ในส่วนที่อาศัยนโยบายกลางของรัฐบาล ฉะนั้นก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่ง..

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร 081-5449094