ขอนแก่น-นายอำเภอพล นำ กิ่งกาชาด ปภ.ขอนแก่นมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย101หลังคาเรือน

นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล จ.ขอนแก่นพร้อมด้วย พ.ต.ท. คูณทัต วีระศักดิกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอพล ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา พร้อมนำถุงยังชีพ เครื่องใช้อุปโภค บริโภค มามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน101 เครือเรือน โดยมี เจ้าหน้าหน้าที่ป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีราษฎรหลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนประกอบไปด้วย.

บ้านฮ่องหอย หมู่ที่6จำนวน 8 หลังคาเรือน บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่7 และบ้านนานิคม หมู่ที่8 รวม18 หลังคาเรือน บ้านหนองแวงนางเบ้า หมู่ที่1 บ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา หมู่ที่12 และบ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่13รวม39 หลังคาเรือน บ้านหนองตานา หมู่ที่4 จำนวน 23 หลังคาเรือน และบ้านฝาผนัง หมู่ที่5 บ้านห้วยค้อน้อย หมู่ที่9 และบ้านวังจาน หมู่ที่10 จำนวน 13 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้นจำนวน101หลังคาเรือน

ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง อ.พล จ.ขอนแก่น