ขอนแก่น-นพ.อดุลย์ รอง นพ.สสจ.ขอนแก่น รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ จิตอาสาโควิด-19 (COVID-19) สนับสนุนการควบคุมป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 เมษายน 2563 นายแพทย์อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอแก่นและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ เป็นประธานพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่จิตอาสาโควิด-19 (COVID-19) ในเขตเทศบางเมืองบ้านไผ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในพื้นที่เข้าร่วมด้วย ได้แก่ นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสุภาพร สายสุด ปลัดอำเภอบ้านไผ่ นายอำนาจ ราชบัณฑิต ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ ณ ศาลางกลางบ้านชุมชนบ้านข่าพัฒนา(บ้านเกิ้ง) อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

นายแพทย์อดุลย์ บำรุง กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานสำรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 (COVID-19) ได้แก่ ผ้าสำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย สีขาวและสีฟ้า จำนวน 26 ม้วน ยาชุดพระราชทานจากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จำนวน 195 กล่อง หน้ากากอนามัยแบบผ้าสีขาว 156 ชิ้น และ Face Shield 62 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายแก่จิตอาสาโควิด-19 (COVID-19) โดยมีการจัดสรรวัสดุดังกล่าวแจกจ่ายให้อำเภอต่างๆ ในจังหวัด จำนวน 13 อำเภอ ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอบ้านไผ่ ได้รับผ้าสำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย สีขาวและสีฟ้า จำนวน 2 ม้วน สามารถดำเนินการตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อมอบให้จิตอาสาโควิด-19 (COVID-19) จำนวน 1,000 ชิ้น และได้รับยาชุดพระราชทาน 15 กล่อง หน้ากากอนามัยแบบผ้าสีขาว 12 ชิ้น และ Face Shield 5 ชิ้น จึงได้นำมาจัดพิธีรับมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาโควิด-19 (COVID-19) เพื่อนำไปดำเนินการต่อไปในครั้งนี้

นางกนกรัตน์ ชัยนุ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลบ้านไผ่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลบ้านไผ่ได้ร่วมมือกับคณะพระสงฆ์ในอำเภอบ้านไผ่ โดยการนำของ ดร.พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ และเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาโควิด-19 (COVID-19) ระดมช่วยกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อถวายพระสงฆ์ทั้งอำเภอ จำนวน 97 วัด โดยถวายให้พระสงฆ์รูปละ 4 ชิ้น ไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย เมื่อก่อนหน้านี้แล้ว.

///////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น /////////