เลย(ชมคลิป)พิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวรายงาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมพิธี ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น Face shield 120 ชิ้น และชุด Cover all 50 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจะได้นำไปมอบให้ผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลพร้อมทั้งรับพระราชทาน พระบรมราโชบาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาหาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทหมหานคร นั้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้แก่หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยขอให้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและสมพระเกียรติ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /