ขอนแก่น-พ่อเมืองหมอแคนตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโควิต19 หนองสองห้อง รอยต่ออีสานใต้

คณะของ.ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายพันธุ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดฯ,พ.จ.ต.พิชัย วันตา ป้องกันจังหวัดฯและคณะฯได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนจิตอาสา และ จนท.ฝ่ายปกครอง ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (KOVID -19) ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จำนวน 2 จุด

มี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง พ.ต.อ.บรเมศร์ สายคำทอน ผกก สภ.หนองสองห้อง นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุจอำเภอหนองสองห้องและหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รอให้การต้อนรับ คณะเดินทางตรวจจุดคัดกรองได้แก่ จุดที่ 1 บ้านชาดใหญ่ หมู่3 ต.คึมชาด กับที่ บ้านดอนแดง ต.สำโรงอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ได้กล่าวให้กำลังใจ และชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ พร้อมมอบชุดหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลัง แก่ ผู้นำชุมขน พร้อม อสม.และเจ้าหน้าทีประจำจุดตรวจดังกล่าวด้วย

อนึ่ง เขตพื้นที่ อ.หนองสองห้อง มีถนนทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบท เป็นเส้นทางเชื่อมเขตติดต่อกันถึงสามจังหวัด ได้แก่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม อ.นาโพธิ์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ อ.ประทาย จ.นครราขสีมา