กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เข้มตลาดสดชุมชนป้องกันโควิด19เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

ตรวจเข้มตลาดสดชุมชน วัดไข้ ล้างมือก่อนเข้าตลาดสดป้องกันโควิด 19 ด้านนายอำเภอสหัสขันธ์ เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงวิกฤติ

วันที่ 19 เม.ย. 63 นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ไชยศรี สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรี ต.โนนบุรี นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาล ต.โนนบุรี และ 4 ทหารเสือ เข้าตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประชาชนหยุดเชื้อโควิด19 ซึ่งทางเทศบาลต.โนนบุรี ได้กันพื้นที่ควบคุมไว้อย่างเคร่งครัดทั้งจำกัดปริมาณคนเข้าออกตลาดเพื่อควบคุมตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด19

นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรี ต.โนนบุรี กล่าวว่า สำหรับมาตรการการป้องกันในพื้นที่ ทต.โนนบุรี ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นทั้งการตั้งด่านตรวจตาม พรก.ฉุกเฉินตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ร่วมกับตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขณะที่ตลาดสดของ ต.โนนบุรี เป็นแหล่งรวมสินค้าที่จะกระจายไปหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ 8 ตำบล มีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้ามาพื้นที่จำนวนมาก รวมถึงประชาชนที่เลือกมาจับจ่ายซื้ออาหารทั้งช่วงเช้าและตอนเย็น

ซึ่งการลดภาวการณ์ติดเชื้อโควิด19 ที่ดำเนินการอยู่จะเริ่มตั้งแต่การตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้ และจุดล้างมือด้วยแจลแอลกอฮอล์ ทางเข้าตลาดสดและในบริเวณตลาดสด นอกจากนี้แม่ค้าทุกคนต้องสวมแมสตลอด และหากประชาชนที่เดินทางมาตลาดหากไม่สวมแมส ร่างกายมีอุณหภูมิสูง 38 องศาเซลเซียส จะไม่ได้เข้าตลาดเด็ดขาด โดยมาตรการนี้ได้เริ่มมา 1 เดือน ประชาชนให้ความร่วมมือดี นอกจากนั้นยังให้เทศกิจ สำรวจเรื่องราคาสินค้าโดยตลอดห้ามแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤติเช่นนี้ ตั้งจุดรับร้องเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค แม้ว่ายังไม่พบรายงานความผิดปกติ แต่ได้มอบนโยบายให้ทุกคนร่วมกันเพื่อให้ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤติโควิด19 โดยเร็ว

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุด Local Quarantine หรือศูนย์กักตัวชั่วคราวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ระดับท้องถิ่น เพื่อเตรียมรองรับผู้กักตัวนพื้นที่ โดยใช้อาคารสถานที่บริเวณจุดจอดรถที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จและยังไม่เปิดทำการเป็นพื้นที่รองรับ โดยเจ้าหน้าที่ ทต.โนนบุรีได้ทำความสะอาด ที่นอน และกันพื้นที่ไว้ รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ในการเฝ้าเวรยามตลอด 24 ชม. โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และโรงพยาบาลสหัสขันธ์