กาฬสินธุ์ตรวจ(ชมคลิป)เข้มLocal Quarantineเตรียมรับกลุ่มตกงานกลับบ้านเกิด

นายอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ 8 ตำบล เช็คความพร้อมพื้นที่ Local Quarantine หรือศูนย์กักตัวชั่วคราวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ระดับท้องถิ่น หลังพบตัวเลขแรงงานคืนถิ่นทะลักพื้นที่ยอดสะสมกว่า 1,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ถูกเลิกจ้างในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมนำข้าวสาร ไข่ไก่ มอบให้กับผู้กักตัว

วันที่ 17 เม.ย. 63 ที่เทศบาลตำบลนิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี ต.นิคม นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ต.นิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ พชอ.สหัสขันธ์ นำโดยนายสมบูรณ์ ไชยศรี สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ ทีมอาสาโควิด-19 ต.นิคม และทีม 4 ทหารเสือ ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ไข่ไก่สด ให้กับผู้กักตัวที่บ้านหลังกลับเข้ามาภูมิลำเนาเนื่องจากถูกเลิกจ้าง ไม่มีงานทำช่วงสถานการณ์โควิด-19

จากนั้นนายอำเภอสหัสขันธ์ ได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์กักตัวชั่วคราวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ระดับท้องถิ่น หรือ Local Quarantine ต.นิคม ที่ใช้โรงเรียนเก่าบ้านศรีสมบูรณ์ เป็นสถานที่รองรับสามารถรับผู้กักตัวได้ 20 คน ก่อนจะเดินทางไปที่ รพ.สต.โนนแหลมทอง เพื่อให้กำลังเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล อสม.และ กำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องทำงานหนักในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเข้าตรวจพื้นที่ Local Quarantine ระดับท้องถิ่น ต.โนนแหลมทอง และ ต.นามะเขือ ที่ใช้สถานที่โรงเรียนชุมชนนามะเขือ ต.นามะเขือ เป็นศูนย์กักตัวฯ มีความพร้อมในการเตรียมรับแรงงานคืนถิ่นช่วงนี้

นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า พื้นที่ อ.สหัสขันธ์ มีแรงงานคืนถิ่นเดินทางกลับภูมิลำเนายอดสะสมแล้ว 1,035 คน มีผู้อยู่ระหว่างกักตัว 397 คน สิ้นสุดการกักตัวไปแล้ว 638 คน ชาวต่างชาติและเดินทางมาจากต่างประเทศสิ้นสุดการกักตัวไปแล้ว 34 ราย ขณะที่การตรวจหาเชื้อ 7 ราย ไม่พบเชื้อทั้ง 7 ราย ในส่วนของ Local Quarantine หรือศูนย์กักตัวชั่วคราวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ระดับท้องถิ่น ทั้ง 8 อปท. มีความพร้อม 100% แล้ว สามารถรองรับผู้จะเข้าข่ายกักตัวในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 160 /ห้อง/คน ทั้ง 8 แห่ง จะเป็นสถานที่กักตัวของกลุ่มยากไร้ ที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมกับการกักตัว รวมถึงผู้ขัดขืนไม่ยอมกักตัว ศูนย์กักตัวระดับท้องถิ่น จะเป็นสถานที่รองรับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่จะดูแลทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่กักตัวและอาหาร 3 มื้อ ซึ่งเป็นการเยียวยาเบื้องต้น ขณะที่ผู้กักตัวอยู่บ้านของตนเอง จะมีทาง อปท. เข้าไปดูแลมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงการดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย