ขอนแก่น-กิ่งกาชาดบ้านไผ่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขาพล มอบถุงยังชีพเครื่องใช้อุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย 4 ครัวเรือน

นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.ท. คูณทัต วีระศักดิกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล และ นายเศวก รารังสิต นายก อบต.บ้านลาน เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการกิ่งกาชาดร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ได้ผลกระทบจากพายุฤดูร้อน) เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย ดังกล่าว จำนวน 4 ครัวเรือน ณ. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น .

พ.ต.ท. คูณทัต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล กล่าวว่า ในช่วงนี้จะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ในเขต จ.ขอนแก่น ราษฎรได้รับผลกระทบในหลายอำเภอ ซึ่งทาง อปท.ก็ได้ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนในเบื้องต้น และวันนี้ทาง ปภ.จังหวัดขอนแก่น สาขาพล และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำถุงยังชีพเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป พ.ต.ท.คูณทัต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงนี้อยากให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนก็ให้รีบแจ้งไปยังผู้นำชุมชนเป็นการด่วน เพื่อจะได้ประสานอำเภอและจังหวัดให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที.

ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง ขตว.จ.ขอนแก่น