ศรีสะเกษ-นอภ.ราษีไศล นำกำลังคุมเข้มคืนเคอร์ฟิว ขอบคุณ ปชช.อยู่บ้านปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19

เมื่อ 00.30 น. วันที่ 15 เม.ย. ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นำกำลังเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของชุดปฏิบัติการประจำตำบล ในระหว่างเวลา 22.00-04.00 ของทุกวัน (เคอร์ฟิว) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน และได้มอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล เป็นหัวหน้าชุด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ คณะกรรมการหมู่บ้าน ชรบ. ซึ่งแต่ละชุดจะได้ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ตำบล หมู่บ้านที่รับผิดชอบ และตรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการรวมกลุ่มของบุคคล และได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง

ซึ่งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนะนำข้อกฎหมาย ในการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในช่วงประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งหากมีการ ฝ่าฝืน จะถูกจับกุมและจะได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามเป็นไปด้วยความรียบร้อย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน