มุกดาหาร(ชมคลิป)ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันห้ามเล่นน้ำสงกรานต์ ในที่สาธารณะ

จังหวัดมุกดาหารออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้ามไม่ให้จัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ ห้ามเล่นน้ำสงกรานต์ ปะแป้ง ในที่สาธารณะ หรือใช้รถกระบะบรรทุกถังน้ำเล่นน้ำสงกรานต์

วันนี้ (14 เม.ย. 63) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศเลื่อนวันหยุด เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เพื่อลดการเดินทาง เคลื่อนย้าย รวมตัวของประชาชนเพื่อช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จังหวัดมุกดาหารได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยห้ามไม่ให้จัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ ห้ามเล่นน้ำสงกรานต์ ปะแป้ง ในที่สาธารณะ หรือใช้รถกระบะบรรทุกถังน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ โดยให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน กราบไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ โดยเว้นระยะห่าง 1- 2 เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือแสดงออกผ่านทางโทรศัพท์ หรือสื่อออนไลน์ก็ได้ หากฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว มีความผิดมาตรา 51 แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท.

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร 081-5449094