ศรีสะเกษ(ชมคลิป)“สจ.ตี๋น้อย” จับมือ “ผู้ใหญ่เฮง” มอบหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ หนุนงาน อสม.รุกสู้โควิด-19 คลุกคลีชุมชน

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ที่สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายปรีชา ปิยะพันธ์ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 3,000 ชิ้น พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 100 ลิตร จาก นายธนกฤช จิริวิภากร ส.อบจ.ศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย เขต 2 หรือสจ.ตี๋น้อย พร้อมด้วย นายประวิทย์ จารุรัชกุล หรือผู้ใหญ่เฮง และคณะ ที่ได้ร่วมกันนำมาบริจาคให้กับ อสม. ในพื้นที่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ อสม.ทุกหมู่บ้าน/ตำบล ในเขต อ.อุทุมพรพิสัย เพื่อใช้ในการสวมใส่ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่สำรวจตรวจสอบประชาชาในพื้นที่หมู่บ้านของตน และกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เพื่อเฝ้าระวัง

นายธนกฤช กล่าวว่า อสม.ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเข้าถึงและรู้ข้อมูลในแต่ละชุมชน/หมู่บ้านดีทุกสุด ไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรในแต่ละครัวเรือ ประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และประชาชนเข้าออกในพื้นที่ จึงเป็นกำลังสำคัญในการที่จะต้องได้รับความสนับสนุนและมีมาตรการป้องกันรวมถึงอุปกรณ์เพื่อใช้สวมใส่ป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกเป็นผู้ติดเชื้อเสียเอง แต่ด้วยงบประมาณของทางราชการมีจำกัด ทางภาคส่วนต่าง ๆ จึงได้ระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ดังกล่าว มามอบให้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน