เลย(ชมคลิป)พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เพศหญิง อายุ 46 ปี

วันที่ 11 เม.ย.63 เวลา 17.30 น. ที่ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แพทย์หญิงนภาพร สิงห์ขอนเขียว รองผู้อำนวยการ รพ.เลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วย นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย ร่วมกันแถลงข่าว สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ประจำวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563

พญ.นภาพร สิงห์ขอนเขียว รอง ผอ.รพ.เลย รายงานสถานการณ์ล่าสุด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 1 ราย เพศหญิง อายุ 46 ปี มีอาการไข้ เจ็บคอ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 30 มี.ค.63 โดยวันที่ 1 เม.ย.63 เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเลย แพทย์ให้ยาพักรักษาตัวที่บ้าน วันที่ 3 เม.ย.63 เข้ารับการรักษาตัวอีกครั้ง วันที่ 4-5-6 พักรักษาที่บ้านอาการไม่ดีขึ้น วันที่ 8 เม.ย.63 จึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเลย ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้รักษาที่ห้องความดันลบโรงพยาบาลเลย มีผู้มีความเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิด 5 คน ได้ดำเนินการกักกันตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัดต่อไป ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้ดำเนินการตามมาตรการ Home quarantine เรียบร้อยแล้ว และจะได้รายงานผลทุกวัน เพื่อรายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผู้กักกัน และเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ “การเว้นระยะห่างทางสังคม แม้จะเป็นภาระ แต่นี่คือทางรอด ของทุกคน” จากโรคโควิด-19

-ด้านการป้องกัน มีมาตรการด้านด่านชายแดนไม่ให้มีการเดินทางเข้า-ออก รณรงค์ป้องกันทุกรูปแบบทั้งในพื้นที่ผ่านเจ้าพนักงานป้องกันโรคติดต่อประจำหมู่บ้าน ตำบล ระดับอำเภอ ร่วมทั้งระดับจังหวัด ต่อเนื่องเข้มข้น

-ด้านการค้นหา มอบหมายชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. แพทย์ประจำตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น นายก อบต.ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

-ด้านการรักษา จังหวัดเลยมีความพร้อมด้านสถานที่ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ และได้ทำการรักษาจนผู้ป่วยหายเป็นปกติ ส่งตัวกลัวบ้านแล้ว 1 ราย

-ด้านการส่งตัวกลับ มีกระบวนการในการส่งกลับที่ดี มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ สร้างความอบอุ่น ประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองอย่างดี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย