ครอบครัวตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ส่งแรงใจช่วยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเขมราฐ โรงพยาบาลนาตาล

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร ผบ.ร้อย ตชด.227 นำคณะข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 ไปส่งกำลังใจ เติมพลังใจ เพื่อบำรุงขวัญบุคลากร โรงพยาบาลเขมราฐ โดยมี นายแพทย์ อภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลนาตาล โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

ในห้วงเกิดโรคระบาด COVID-19 นี้ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต้องทำงานหนัก ดูแลรักษาพี่น้องประชาชนหรือผู้ป่วย และหลายๆท่านที่ต้องห่างครอบครัว ต้องระวังป้องกันตนเอง ขอส่งแรงใจครั้งนี้ถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและ เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันด้วยความปลอดภัยให้ได้…”