ขอนแก่น-ผอ.รพ.น้ำพอง รับมอบรถเข็นเด็กพร้อมติดตั้งเสาน้ำเกลือ และหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19)

นพ.วิชัย อัศวภาคย์ ผอ.รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และคณะ รับมอบการบริจาครถเข็นเด็ก พร้อมติดตั้งเสาน้ำเกลือ และหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 จากครอบครัววัฒนามนตรี และครอบครัวพรหมเทศ

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 7 เมษายน 2563 นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง พร้อมด้วยนางสงวนจิตต์ นุตาดีหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล นางศิริธร ยอดสะอึ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รับมอบการบริจาครถเข็นเด็ก พร้อมติดตั้งเสาน้ำเกลือ จำนวน 2 คัน และหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก จำนวน 10 โหล

เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19)จากสมาชิกครอบครัววัฒนามนตรี และครอบครัวพรหมเทศ ได้แก่ นางเพชรกุล วัฒนามนตรี นางจิณณ์ณัฏฐา วัฒนามนตรี และน้องปูนปูน เด็กชายปุญญพัฒน์ วัฒนามนตรี ร้านเพชรวัสดุุก่อสร้าง ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและนางวิไลลักษณ์ พรหมเทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำห้องผ่าตัด โรงพยาบาลน้ำพอง สำหรับไว้ให้บริการผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยต่อไป.

แก่น ลำพอง ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น

Related posts