มุกดาหาร(มคลิป)ตม.เข้มห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว มาตรการเข้มป้องกันโควิด 19

ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหร ตรวจเข้มสถานีขนส่งผู้โดยสาร ช่องทางธรรมชาติ ตลอดจนหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง ห้ามลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมาตรการเข้มป้องกันโควิด 19 ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

เมื่อวันที่ 7 เม.ย . 63 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ตรวจเข้มสถานีขนส่งผู้โดยสาร ช่องทางธรรมชาติ ตลอดจนหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ห้ามลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ใช้มาตรการเข้มเพื่อป้องกันการและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด- 19 ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ ซึ่งในการตรวจเข้มในครั้งนี้ ไม่พบว่ามีการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวดังกล่าว

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร มีมาตรการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 จังหวัดมุกดาหารจึงมีประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า จะดำเนินการระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการผ่อนผัน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับจังหวัดมุกดาหารสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค สะสม 164 ราย ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ ไม่พบเชื้อ 160 ราย พบเชื้อสะสม 4 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลมุกดาหาร

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Related posts