บึงกาฬ-พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี มอบชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

เมื่อเวลา 17.00น.วันที่ 5 เม.ย. 63 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 9) ที่กำลังเป็นปัญหาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สำหรับจังหวัดบึงกาฬยังคงเป็นจังหวัดหนึ่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในการนี้นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากรทางการแพทย์ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นอย่างมาก

จึงได้ดำเนินการจัดหาชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE : Personal Protective Equipment) เพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด (COVID-19) ซึ่งในขณะนี้สามารถดำเนินการส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลไปแล้วกว่า 50 ชุด ได้แก่ โรงพยาบาลปากคาด 15 ชุด และได้มอบหมายให้นายถวัลย์ คำเชียงใหม่ ประธานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นตัวแทนส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลเซกา จำนวน 10 ชุด โรงพยาบาลบึงโขงหลง จำนวน 5 ชุด และมอบหมายให้นายสมเกียรติ รามคำ เป็นตัวแทนส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลศรีวิไล จำนวน 20 ชุด และจะดำเนินการส่งมอบเพิ่มเติมให้อีก 100 ชุด เพื่อให้ครบทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบึงกาฬอย่างรวดเร็วที่สุด

นายพินิจ จารุสมบัติ กล่าวว่า แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่าง เพราะเข้าใจถึงสถานการณ์ของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 แต่จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สามารถจัดหาชุดป้องกันเชื้อโรคให้เร็วที่สุด และขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาพี่น้องประชาชนทุกคน

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ // 0864509937