เลย-หอการค้าร่วมกับสภาอุตสาหกรรมเลยผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกและสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายในมอบ รพ.เลย

ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จ.เลย นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย นำบุคลากร พนักงาน อาสาสมัคร เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ผลิตเจล/แอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยงบจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส่วนตัวของประธานหอการค้าจังหวัดเลย

นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลยเปิดเผยว่า การจัดทำเจล และแอลกอล์ฮอล์ในครั้งนี้ คณะกรรมการทั้งสององค์กร เห็นในสถานการณ์ปัจจุบันโรคระบาดหนักของไวรัสโควิด-19 รุนแรงขึ้นมากกระจายทั่วไปในสังคม ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับวัสดุที่ใช้ป้องกันเชื้อก็มีราค่ากระโดดสูงขึ้นถึงขวดละ 300 บาท อีกทั้งขาดแคลนหาซื้อได้ยากและมีราคาแพง เป็นภาระแก่ประชาชน ประกอบกับ รพ.เลย แพทย์ พยาบาลต้องทำงานกันหนักมากขึ้นทุกวัน อีกทั้งเครื่องช่วยหายใจก็มีไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย ตนจึงประสานไปยังบริษัท มิตรภูหลวง จำกัด เป็นโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ และ สนง.สรรพสามิตพื้นที่เลย ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุมาผลิต เจล/แอลกอฮอล์ขึ้นเอง

ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ยังกล่าวอีกว่า โครงการนี้เมื่อจัดผลิตได้แล้ว จะมอบให้กับภาคเอกชน ราชการ หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเปิดขอรับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อรวบรวมมอบให้กับ รพ.เลย ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจต่อไป ส่วนบุคลากรที่เสียสละแรงกายแรงใจ ความรู้ความสามารถมาช่วยผลิตเจลแอลกอฮอล์ แรกเริ่มมาจากพนักงานบริษัท บิ๊กโฮม จำกัด และปลัดจังหวัดเลย จัด อส.จนท.จากสภาอุตสาหกรรม และจากเหล่ากาดจังหวัดเลย ด้วย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /